Dropshipping Expert

Business and CareerOnline Courses and Subscription Services

Ak fómasyon Dropshipping de A jiska Z sa a, wap kapab konprann konsep model biznis dropshipping nan, epi kote wap kapab monte Web Site ou sou Shopify de fason FASIL e PROFESYONEL.

Nan fómasyon sa a nou explike tout detay ke wap bezwen konnen pou ou monte pwop Biznis ou depi a zero jiska nivo profesyonel, kote nou detaye point sa yo:

• Facebook Ads ( Piblisite avance kap pémet ou vann plis )

• Shopify ( kote ou pral bati web site ou yon fason profesyonel )

• Aliexpress ( kote ou pral aprann manevre platfóm nan profesyonelman )

Bonis ke wap jwenn une fwa kew achte kou sa a.:

• Wap gen aské a yon group prive, kote nou pibliye yon video sak semenn.

• Kote nou pataje des produits gagnant.

• Wap gen aksé pou vann fómasyon nou e fé yon benefis de 30% sou chak vant

• Nap edew vann pwop fómasyon paw sou konesans kew gen nan yon domén.

Read More
  1. Advantages
  2. Details
  3. Content

Bonis ke wap jwenn une fwa kew achte kou sa a.:

• Wap gen aské a yon group prive, kote nou pibliye yon video sak semenn.

• Kote nou pataje des produits gagnant.

• Wap gen aksé pou vann fómasyon nou e fé yon benefis de 30% sou chak vant

• Nap edew vann pwop fómasyon paw sou konesans kew gen nan yon domén.

Advantages

7-day warranty
Safe payments
Hotmart Support
Access in all devices
Pay with two cards
Access via Hotmart Sparkle
How can I access it?

After your purchase, the product will be available in your account

You'll access your product through a link that we'll send to your email. You can also access it on this page.

Frequently Asked Questions